mocowanie.pl REKLAMA:
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Mocowanie ładunków będzie uregulowane!
2017-04-19
Trwają obecnie prace (konsultacje) nad rządowym projektem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku!
Rozporządzenie ma uregulować mocowanie ładunków w przewozie drogowym.
Rozporządzenie jest w trakcie uzgodnień ale są znane już jego założenia.
Jego wprowadzenie będzie z jednej strony wrowadzało porządek ale przy okazji spowoduje wiele problemów dla przewoźników i nadawców. 
Rozporządzenie będzie dotyczyło przewożących towary w sztukach przesyłki oraz w cysternach a także ładunków luzem i przewożonych w formie zawieszonej (ubrania, żywność).

Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone temu, jak sobie poradzić z nowymi regulacjami.

W programie:
1. wymagania prawne Unii Europejskiej a polskie przepisy
2. prezentacja wymagań planowanego rozporządzenia 
3. prezentacja wymagań norm zacytowanych w rozporządzeniu
4. prezentacja niezbędnych zmian:
- dla przewoźnika (pojazdy, środki mocujące, sposób ułożenia)
- dla nadawcy (formowanie ładunków)
- dla spedytora (obowiązki informacyjne)
5. dostępne sposoby i metody mocowania (prezentacja praktyczna na modelach w skali 1:6)
6. wymagania dla pojazdu
7. wymagania dla pojazdów o DMC , 3.5 tony
8. wymagania dla środków mocujących
9. wymagania dla proszczególnych grup ładunków
10. zmiany w zakresie kontroli - czyli co będziemy sprawdzać i ile to będzie kosztować
11. co oznacza wprowadzenie rozporządzenia dla Waszej organizacji?
12. pytania i konsultacje

Spotkanie trwa minimum 6 godzin!

Szkolenia (prosimy upewnić się odnośnie szczegółów)
Maj 
15, 19, 22, 23, 30, 31
miejsce szkoleń: Mikołow, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk
Czerwiec
5, 7, 12, 14, 15 Mikołow, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk

Cena: 595 zł netto/osobę
Możliwe wykonanie szkoleń w wersji dedykowanej dla konkretnej firmy
Zgłoszenia: Ogierman Ewa  tel: 600 952 692  mail: tsl@szkolenie.edu.pl
[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie w trybunale
2017-03-14
Informujemy (z przykrością) że Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę odnośnie nacisków na osie. Sprawa otrzymała numer C-121/17 KOM przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
[ czytaj całość ... ]
Jedenasty Złoty Pas przyznany
2017-01-15

Jedenasta edycja konkursy ZŁOTY PAS była poświęcona sprawdzeniu parametru decydującego w największym stopniu o bezpieczeństwie stosowania pasa. W roku 2016 była to wartość napięcia wstępnego pasa określona jako STF.

Liczne rozmowy z kierowcami (oraz zastraszająca mimo wszystko liczba wypadków) związanych z niewłaściwym mocowaniem pozwalają na postawienie tezy, że uczestnicy operacji transportowych nie bardzo wiedzą jak poprawnie stosować środki mocujące. Obserwujemy stałe zwiększanie poziomu wiedzy, przy czym (niestety) informacje które mają do dyspozycji kierowcy nie są wystarczające i im samym brakuje znajomości podstawowych praw. Jedenasta edycja  Złotego Pasa ma na celu zwiększenie świadomości wsród stosujących pasy oraz sprawdzenie na co może liczyć kupujący pas.

Więcej informacji pod adresem: http://bezpieczenstwowlogistyce.pl/badanie-pasow/

[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie w Polsce przed ETS
2016-11-23

Doczekaliśmy się. W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska skierowała przeciw Polsce wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Unia oskarża Polskę o niedostosowanie sieci drogowej do wymaganych dopuszczalnych nacisków na oś. 

Mimo wielu uwag przewoźników obowiązują ograniczenia uniemożliwiające poruszanie się pojazdami o nacisku 11,5 tony na oś. Pod koniec poprzedniej kadencji sejmu Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał wytyczne wstrzymujące nakładanie kar, gdy pojazd przekroczy normę dla danej drogi ale nie przekroczy maksymalnych wartości, przy czym nowa władza wprowadzając swoje osoby do organów administracji wycofała się z tych ustaleń.  Postępowanie obejmuje także stworzenie systemu "para-podatku" w postaci zezwoleń na przewóz pojazdów ponadnormatywnych. Nie można bowiem otrzymać zezwoleń na wszystkie drogi lecz jedynie na wybrane ich odcinki. Oznacza to, że polski przedsiębiorca może co najwyżej ograniczyć masę przewożonego ładunku, mimo, że jego konkurencja zagraniczna nie musi. Dodatkowo jednym z wątków jest okoliczność złego wydatkowania funduszy unijnych na dostosowanie infrastruktury. Może to oznaczać kary administracyjne oraz żądanie zwrotu żle wydatkowych środków. 

[ czytaj całość ... ]
Waga kontenerów w transporcie
2016-06-21
Informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS), w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.) w zakresie ustalenia masy ładunków skonteneryzowanych czeka nas rewolucja.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem. 
[ czytaj całość ... ]
Nowe rozstrzygnięcie w zakresie nacisków na osie
2015-11-27

Informujemy, ze w wyniku złożonych przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS wniosków  Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał w dniu 30 października 2015 polecenie służbowe o sygnaturze GGI.012.39.2015.003. Zgodnie z nią polecono odstępować od nakładanie kar za przekroczenie nacisków na osie, w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłani:

  1. pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej
  2. stwierdzony nacisk na osie nie przekracza 11.5 tony ale przekracza nacisk dopuszczony dla danej drogi,
  3. trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z załadunkiem / rozładunkiem towaru podlegającemu przewozowi międzynarodowemu
  4. nie istnieje alternatywna droga o nacisku na oś 11.5 
  5. trasa prowadzona jest w sposób minimalizujący wykorzystanie dróg innych niż z dopuszczonym naciskiem  11.5 tony
  6. przewoźnik posiada licencję wspólnotową  lub inne uprawnienie do przewozu międzynarodowego.

 

[ czytaj całość ... ]
Złoty Pas 2015
2015-11-06

Od 10 lat staraniem redakcji Towary-Niebezpieczne oraz TSL organizowany jest konkurs „ZŁOTY PAS”, który ma za zadanie zwiększanie świadomości uczestników operacji transportowych w zakresie mocowania ładunków. Tegoroczna edycja poświęcona była promowaniu popranego stosowania pasów. W dalszym ciągu bardzo często w powszechnym myśleniu spotykamy się z myleniem pojęć oraz wieloma mitami na temat stosowania pasów, co nie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. W tym roku partnerami badania były Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o. Tegoroczne wręcznie nagrody miało miejsce na tragach TRANS-Poland w dniu 5 listopada 2015 r.

[ czytaj całość ... ]
Zaproszenie na Złoty Pas 2015
2015-10-23

W dniach od 4 do 6 listopada 2015 r. w Warszawskim Centrum Expo XXI obędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki TransPoland. W ramach wydarzenia odbędzie się konferencja

LOGISTICS NETWORKING – TRANSPORT CHEMII I TOWARÓW ADR

Konferencje organizuje TSL-Manager

Zapraszamy do rejestracji! 

 

Logistics Networking – Skuteczność Działania w Grupie a Bezpieczeństwo Transportu Chemii

Konferencja adresowana jest głównie do logistyków oraz producentów chemii. Mamy nadzieję, że uda się nam pobić świetny wynik frekwencji w zeszłym roku i liczymy na to, że w konferencja udział weźmie 250-300 zaproszonych gości. W  tym roku udział wezmą już tradycyjnie również przedstawiciele organów kontrolujących bezpieczeństwo w Polsce oraz wybitni naukowcy związani z tematyką nauk o bezpieczeństwie.

Miejsce: WARSZAWA

Termin: 5 listopada 2015, godz. 10:00-16:30
Adres: Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, sala konferencyjna C – 1p

Program ramowy

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40 Współpraca, a bezpieczeństwo, Dariusz Kardas, TSL Manager

09:40 – 10:00 Znaczenie działalności TDT dla bezpieczeństwa funkcjonowania branży TSL, Dariusz Bakalarski, Kierownik Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego

10:00 – 10:20 Port Gdański, bezpieczeństwo, kompleksowość i kompetencja, Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

10:20 – 10:40 Procedury skonteneryzowanego transportu ładunków niebezpiecznych drogą morską, Mirosława Klas,Wydział Taktyki i Dowodzenia, Akademia Marynarki Wojennej

10:40 – 11:00 Zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych w transporcie kontenerowym, Filip Czerwiński, Cordstrap

Przerwa Kawowa

11:20 – 11:40 Lobbying for the econmic makroregion Elbe/Oder – working for better logistic-networks, Henning Finck, Przedstawiciel przy Bundestagu Izba Handlowa w Hamburgu, Unia Izby Łaby i Odry KEO

11:40 – 12:00 Chemia między nami – Zarządzanie ryzykiem w

magazynie chemicznym, Mateusz Barycza, Key Account Sales Manager, Grupa Raben

12:00 – 12:20 DB Schenker Rail Spedkol – Bezpieczeństwo jako synergia, Tomasz Iwański, Prezes Zarządu, DB Schenker

12:20 – 12:40 Transport żółtego fosforu z Kazachstanu do Europy Zachodniej drogą kolejową, morską i drogową. Rola spedytora kolejowego w bezpiecznej organizacji transportu, Aleksandra Röhricht, Dyrektor Zarządzający, Ermefret

12:40 – 13:00 Seveso III – Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Marek Różycki, MDRK

13:00 – 13:20 Najwyższa jakość produktu, a najwyższe standardy bezpieczeństwa, Mariusz Bakun, Dyrektor Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Caparol Polska

13:20 – 13:40 Nowe standardy bezpieczeństwa jako szansa na rozwój, Arkadiusz Badowski, Pełnomocnik Zarządu, EkoNip

13:40 – 14:00 Zwiększenie poziomu wypełnienia kontenerów morskich – ryzyka, oszczędności, wyzwania, Wojciech Rokicki, Dyrektor Operacyjny, Smart Project

Złoty Pas 2015 (Pokaz mocowania ładunku oraz wręczenie nagrody Złoty Pas odbędzie się na przestrzeni targowej)

14:00 – 14:30 Pokaz bezpiecznego mocowania ładunku w kontenerze, Marek Różycki, MDRK i Filip

Czerwiński, Cordstrap

14:30 – 14:45 Wręczenie nagrody Złoty Pas 2015, Dariusz Kardas, MDRK

40 – lat ADR w Polsce – Od historii ku przyszłości

15:00 – 15:10 Bezpieczeństwo w Logistyce, Wprowadzenie Redaktora Naczelnego kwartalnika „Bezpieczeństwo w Logistyce”, Dariusz Kardas

15:10 – 15:30 Dariusz Bakalarski, Transportowy Dozór Techniczny

15:30 – 15:45 dr Krzysztof Grzegorczyk, Transportowy Dozór Techniczny

15:45 – 16:00 Kierunki rozwoju przepisów – kolejne 40 lat? Marek Różycki, MDRK

16:00 – 16:30 Wręczenie nagród i podsumowanie, Marek Różycki, Dariusz Kardas, Stowarzyszenie ETOS

Rejestracja

Niniejsza rejestracja upoważnia do darmowego uczestnictwa zarówno w KONFERENCJI jak i w TARGACH.
Oddzielna rejestracja nie jest wymagana.

[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie - wniosek o zawieszenie kar
2015-10-13
W wyniku działań Stworzyszenia ETOS zostały poczynione kroki formalne prowadzące do uznania niezgodności polskiego prawa w zakresie karania przewoźników za naciski na osie za niezgodne z prawem Unijnym. Skarga przeciwko Polsce jest obecnie na ostatnim etapie przygotowania przed skierowaniem do Trybunału Sprawiedliwości  Niestety, praktyka Polskiej administracji oraz sądów powoduje, iż mimo stwierdzenia niezgodności polskiego prawa nakładane są kary, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony. Prosimy zatem o zapoznanie się z załączonym pismem oraz o wysłanie do GITD wniosku o wstrzymanie szkodzących polskim firmom praktykom nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości. Poniżej proponowana treść korespondencji:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Pan Tomasz Połeć
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
W związku ze skierowaniem przez Komisję Europejską tzw. Letter Notice o sygnaturze 20154040,  który to dokument jest wyrażeniem stanowiska o niezgodności polskiego prawa w zakresie dopuszczalnego nacisku na osie z przepisami Unijnymi, a także w związku z faktem formalnego rozpoczęcia  procedury przygotowawczej odnośnie skierowania przeciw Polsce wniosku w tym zakresie wzywam Głównego Inspektora Transportu Drogowego do wstrzymania się z nakładaniem kar za przeważenie nacisków na osie, w przypadku, gdy stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi ale nie przekracza 11.5 tony.
Wzywamy do zawieszenia wszystkich postępowań w tym zakresie oraz zaprzestania nakładania kar do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości.
——————————————————————————————————————————————————————————
Dziękuję za pomoc i współpracę
Marek Różycki 
[ czytaj całość ... ]
Zmiana prawa
2015-06-23
[ czytaj całość ... ]
¦‹«12345»›¦ strona 1 z 5
 Nasze akcje
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
2011-03-26
Wypadek z piwem
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg